Ontzorgen

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Als i-executeur is Marco van der Zwaag een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van de i-executeur worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld.

De i-executeur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maakt de i-executeur zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt. De i-executeur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

BEKIJK OVER ONS

Marco
van der zwaag

Marco
van der zwaag

Diensten

Nalatenschap

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. De RegisterExecuteur kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. De i-executeur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat de i-executeur gebruik maakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap. voorbereiden afwikkelen

Pakket

De i-executeur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies. De i-executeur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie de i-executeur de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door zijn kennis van aftrekposten.

Verder is de i-executeur open en duidelijk over zijn tarieven. Indien mogelijk werkt hij met een vast tarief voor de afwikkeling van nalatenschappen.De i-executeur heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. De i-executeur zorgt voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

Standaard inbegrepen

  • Inventarisatie nalatenschap;
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties;
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden;
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting;

Extra opties

  • verdeling van de inboedel
  • de verkoop van de woning
  • de bemiddeling bij conflicten
  • verdeling van de inboedel

Neem contact op

De i-executeur is uw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt. De i-executeur is het aanspreekpunt voor de erfgenamen en gaat daarbij onpartijdig en onafhankelijk te werk. De i-executeur is goed bereikbaar. Uw e-mailberichten worden zo spoedig mogelijk beantwoord en de i-executeur Expertisedesk is telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar

085 – 0645337
Mail ons

Stel een vraag