Volmacht

Indien er geen testament is of geen executeur benoemd is, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Er zijn diverse redenen denkbaar waardoor de erfgenamen de afwikkeling van een nalatenschap graag aan een onafhankelijke en onpartijdige partij willen overdragen.

Door het afgeven van de volmacht nalatenschap dragen de erfgenamen de opdracht om de nalatenschap zorgvuldig af te wikkelen over aan de executeur.

De executeur dient vervolgens verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Bekijk ook: