Over ons

Marco van der Zwaag

Graag stel ik mij even aan U voor. Ik ben Marco van der Zwaag en heb ruim 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. In mijn huidige werk als beschermingsbewindvoerder houdt mijn werk o.a. op wanneer mijn client overlijdt. Vaak wordt er door de familie dan nog wel een beroep op je gedaan omdat je van alle financiële zaken op de hoogte bent. Deze werkzaamheden kan ik niet in de rol van beschermingsbewindvoerder uitvoeren.

Erfrecht

Erfrecht heeft mij bovendien al sinds mijn middelbare schooltijd erg getrokken. Vanwege deze redenen heb ik in 2019 de opleiding tot Executeur gevolgd en met goed gevolg afgerond.

Echtscheidingen en nalatenschappen kunnen grote problemen met zich mee brengen. Vaak gaat het goed, maar het kan ook verkeerd lopen. Scheve familiebanden en emoties gaan een rol spelen. Ook in de beste families waar men altijd goed met elkaar overweg kan, kan de afwikkeling van een nalatenschap tot ruzies en schade leiden.

Oplossingen

Om die problemen te kunnen oplossen is het vaak van groot belang om een begeleider te hebben die dat proces in goede banen kan leiden. Die oog heeft voor de belangen van alle partijen maar die ook in staat is om boven de partijen te staan en vanuit die positie partijen bij elkaar te brengen. Deze begeleidende rol past mij erg goed. Los daarvan is het afwikkelen van een nalatenschap een zeer zorgvuldig proces dat de nodige begeleiding en aandacht vraagt.

Ik wikkel een nalatenschap af in opdracht van de overledene door mij te laten benoemen als executeur in zijn of haar testament, maar kan een nalatenschap ook afwikkelen als gevolmachtigde namens de erfgenamen/belanghebbenden of in opdracht van de Rechtbank.