Tarieven

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. De I-Executeur is open en duidelijk over zijn tarieven. Hij informeert u bij het eerste adviesgesprek over de kosten van zijn dienstverlening.

Standaard

Het volgende pakket van diensten biedt de executeur aan tegen een vast tarief inclusief BTW:

  • Inventarisatie nalatenschap;
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties;
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden;
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting;
  • Opmaken boedelverslag en finale verdeling;
  • Uitbetaling van de erfdelen;

Uitgebreid

Bijkomende diensten biedt de executeur aan tegen uurtarief, zoals bijvoorbeeld

  • de verdeling van de inboedel,
  • de verkoop van de woning,
  • de bemiddeling bij conflicten. 

Tarieven van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het vaste tarief begrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u van de executeur een opgave van hun kosten.