Voorbereiden nalatenschap

Heb ik alles wel goed geregeld?

Voorbereiden nalatenschap, iedereen die weleens denkt aan zijn of haar overlijden vraagt zich dat af. Misschien heeft u een aantal jaren geleden een testament gemaakt. Is dit testament nog steeds in overeenstemming met uw wensen? 

Voorbereiden nalatenschap

Bent u inmiddels gescheiden en staat uw ex-partner daar misschien nog in? Of bent u hertrouwd en wilt u dat uw stiefkinderen mee-erven? Of juist niet? En misschien hebt u helemaal geen testament en wilt u dat zo houden? Weet u wat er in dat geval met uw nalatenschap gebeurt? Wat gebeurt er met uw huisdier of met de klok die in de familie moet blijven? Betalen uw kinderen straks niet te veel erfbelasting? Als u een onderneming heeft, wat gebeurt er dan? Hebt u gezorgd voor bedrijfsopvolging? Wil een van uw kinderen de onderneming overnemen?

Het kan geen kwaad om zichzelf regelmatig dit soort vragen te stellen. Niet alleen is het zo dat persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen, ook wetswijzigingen zorgen ervoor dat eerder gemaakte regelingen beter herzien kunnen worden.

Om u daarbij behulpzaam te zijn kan ik dit systematisch en regelmatig met u doornemen. Om te beginnen brengen we alles in kaart. Daarna bespreken we de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat er na uw overlijden niets gebeurt wat u niet wilt. Vervolgens kunnen we elke 2 of 3 jaar (de keuze is aan u) de relevante documenten tegen het licht houden om zeker te stellen dat alles nog steeds is zoals u het wilt.

Conclusie voorbereiden nalatenschap

Als we tot de conclusie komen dat het goed zou zijn om een bestaand testament aan te passen of om juist een testament te maken, kan ik voor u een “boodschappenlijst” voor de notaris maken.

Tot de mogelijkheden die ik u kan bieden hoort ook het (helpen) opstellen van een zogenaamd levenstestament. Hierin geeft u iemand volmacht om uw zaken te regelen op het moment dat u daar zelf niet (meer) toe in staat bent. Te denken valt aan administratieve zaken, persoonlijke en/of zakelijke belangen of medische wensen.

Deze gesprekken en de daarin gestelde vragen zijn heel persoonlijk, indringend en kunnen zelfs pijnlijk of confronterend zijn. Het is dan ook van het grootste belang dat u met iemand kunt praten die over levenservaring beschikt, betrouwbaar is en bij wie uw “geheimen” veilig zijn. Ik kan daarbij uw gesprekspartner zijn. Neem contact met mij op en ik bel u voor een afspraak!