Levenstestament

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In tegenstelling tot een testament leg je in een levenstestament zaken vast die gelden tijdens je leven. Het is een notariële akte. Een levenstestament wordt door de notaris vastgelegd bij het Centraal Levenstestamenten register (CLTR). In deze akte kan je persoonlijke wensen vastleggen voor het geval je niet meer in staat bent zelfstandig te handelen. Dit kan bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte. In een levenstestament kan je één persoon of meerdere personen aanwijzen die je vertrouwt. Deze personen kan je machtigen (de bevoegdheid geven), namens jou bepaalde zaken te regelen.

Wanneer maak je een levenstestament ?

Een levenstestament biedt uitkomst wanneer je de regie wilt houden over je eigen leven. Het is verstandig om hier van te voren over na te denken wanneer je nog zelf beslissingen kunt nemen. Het kan een hoop rust geven wanneer je weet dat deze zaken vast staan.

Denk er goed over na aan wie of welke personen je het vertrouwen wilt geven en wie je wilt vermelden in het Levenstestament!

Inhoud

Je kunt allerlei zaken laten vastleggen in een levenstestament. Het is verstandig om de mogelijkheden met je register executeur te bespreken. De volgende zaken kun je onder andere laten vastleggen:

 • Benoemen vertrouwenspersoon / gemachtigde;
 • Bewind over jouw vermogen;
 • Wie houdt er toezicht en verricht bepaalde taken;
 • De verzorging van persoonlijke belangen;
 • Een nieuw baasje zoeken voor de hond of kat;
 • Waar gaat de inboedel heen bij opname in een verpleegtehuis;
 • Verkopen van de woning en andere onroerende zaken;
 • Medische wensen;
 • Wie voert er overleg met de artsen als je dit zelf niet meer kan;
 • Wie beslist er over het voortzetten of stoppen van behandelingen tijdens ziekte;
 • Wel of geen euthanasie. Een euthanasieverklaring kan je laten vastleggen bij de NVVE. Deze kan gekoppeld worden aan het levenstestament. Op deze wijze is er voor iedereen bewijs dat je op het moment van tekenen wilsbekwaam was.
 • Overige geldzaken;
 • Wie doet de belastingaangiften, administratie of is gemachtigde van de betaal- en spaarrekeningen.
 • Uitvaartwensen.

Kortom, een levenstestament bevat al jouw wensen over het verloop van zaken als je dit zelf niet meer kunt. Neem contact op met Erfgoed Executeurs voor een vrijblijvend gesprek.